СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІННОВАЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції м. Житомир, 16-17 травня 2024 р.

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІННОВАЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції 16-17 травня 2024 р. Повний текст Зміст   Освіта впродовж життя: світовий досвід та українські реалії. Теоретичні основи Читати далі »

Конференція, присвячена Дню науки (13–17 травня 2024 р.)

Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки 13–17 травня 2024 року Зміст   Тенденції розвитку технологій в автоматизації, електроенергетиці, приладобудуванні та робототехніці Секція Читати далі »

Тези ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2024», м. Житомир, 28 – 29 березня 2024 р.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2024 тези ХІV Міжнародної науково-технічної конференції 28 – 29 березня 2024 р.   Повний текст Зміст   Секція 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Особливості багатоцільового Читати далі »

Національна безпека в умовах війни, післявоєнної відбудови та глобальних викликів ХХІ століття: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (7-8 грудня 2023 року)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВІЙНИ, ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 грудня 2023 року Повний текст Зміст Сучасна парадигма публічного управління та Читати далі »

Сучасні проблеми гірництва та будівництва: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2023 року)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЦТВА ТА БУДІВНИЦТВА Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 листопада 2023 року Повний текст Зміст СЕКЦІЯ 1. ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЧАСТКОВОЇ ЗАСИПКИ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ КАР’ЄРІВ ПІД ЧАС РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИХ РОБІТ Читати далі »