Тези ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2024», м. Житомир, 28 – 29 березня 2024 р.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2024 тези ХІV Міжнародної науково-технічної конференції 28 – 29 березня 2024 р.   Повний текст Зміст   Секція 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Особливості багатоцільового Читати далі »

Національна безпека в умовах війни, післявоєнної відбудови та глобальних викликів ХХІ століття: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (7-8 грудня 2023 року)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВІЙНИ, ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 грудня 2023 року Повний текст Зміст Сучасна парадигма публічного управління та Читати далі »

Сучасні проблеми гірництва та будівництва: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2023 року)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЦТВА ТА БУДІВНИЦТВА Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 листопада 2023 року Повний текст Зміст СЕКЦІЯ 1. ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЧАСТКОВОЇ ЗАСИПКИ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ КАР’ЄРІВ ПІД ЧАС РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИХ РОБІТ Читати далі »

Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: Тези VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (29-30 листопада 2023р.)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-технічної конференції 29-30 листопада 2023 р. Повний текст Зміст Секція 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Аналіз методів сортування масивів, Читати далі »

Екологічна безпека та раціональне природокористування: Тези Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (16 листопада 2023 року)

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ тези Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених 16 листопада 2023 року Повний текст Зміст СЕКЦІЯ № 1. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА Формування екологічного мислення учнів Читати далі »

Актуальні соціальні тренди як предмет соціогуманітарних та психологічних наук: матеріали Інтернет-конференції молодих науковців, м. Житомир, 23 листопада 2023 р.

АКТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ТРЕНДИ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК матеріали Інтернет-конференції молодих науковців 23 листопада 2023 р   Повний текст Зміст ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ СТУДІЇ Філософія української перемоги і майбутнє Читати далі »

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ: Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (09-10 листопада 2023 року)

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2023 року   Повний текст Зміст СЕКЦІЯ 1. CУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, БІЗНЕСУ ТА МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ Project Team Читати далі »