Інформаційно-комп’ютерні технології – 2023 (30-31 березня 2023 р.)

Інформаційно-комп’ютерні технології 

тези ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції

30–31 березня 2023 р.

Повний текст

Зміст

 

Секція 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

A/B-тестування мобільного додатка запису в APP STORE

Кравченко С.М., Гришкун Є.О.

Методи покращення розпізнавання малих об’єктів алгоритму Faster R-CNN для застосування на безпілотних літальних апаратах

Голенко М.Ю., Воротніков В.В., Єфіменко А.А.

Аналіз впливу штучного інтелекту на військову сферу

Іванов Д.А., Єфіменко А.А., Воротніков В.В.

Ітеративний цикл проєктування юзабіліті тестування

Кравченко С.М., Марчук Г.В.

Моделювання роботи он-лайн магазину

Нечухраний О.І., Марчук Г.В.

Методи систем багатокритеріального аналізу рішень в управлінні проектами

Самко О.М., Сугоняк І.І.

Проблеми створення комплексної математичної моделі електронної документації

Черняк І.О., Граф М.С.

Особливості застосування задачі розподілу в мережах магазинів

Яновський Д.В., Граф М.С.

Секція 2. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА

Підхід до аналізу вихідного трафіку на основі сигнатур

Петляк Н.С., Кльоц Ю.П.

Дослідження впливу різних технологій передачі даних на швидкість та стабільність роботи мережі

Колощук М.С., Дячук О.Ю.

Комплексний моніторинг небезпекових явищ в інформаційному та кіберпросторі з метою виявлення передвісників системної катастрофи

Бродський Ю.Б., Єфіменко А.А., Головня О.С.,  Дячук О.Ю.

Проблеми визначання рівня кіберзахищеності об’єктів критичної інформаційної інфраструктури

Охрімчук В.В., Гуменюк І.В., Охрімчук І.А.

Вектори атак на блокчейн: вразливості найбезпечніших технологій

Триснюк В.М., Сметанін К.В.

Метод додаткової аутентифікації користувачів через аналіз поведінкових ознак користувача

Артамонов Є.Б., Крант Д.В.

Стеганоалгоритм з форматними перетвореннями

Грох А.О., Орленко В.С.,Чешун В.М.

Оцінка стійкості цифрових водяних знаків

Гунявий Д.А., Джулій В.М., Чешун В.М.

Роль навчальних кіберполігонів у підготовці фахівців у сфері кібербезпеки

Жуков А.О.

Огляд програм, що використовують машинне навчання при виявленні аномалій у кібербезпеці

Пулеко І.В., Пулеко К.І., Іщенко І.А., Свистунович І.В.

Показники якості детекторів аномалій, що використовують методи машинного навчання

Пулеко І.В., Свінцицька О.М., Чумакевич В.О.

Використання математичних методів для виявлення та запобігання кіберзагрозам

Фуріхата Д.В., Граф М.С.

Сучасний стан розвитку arduino та використання його для систем розумного будинку

Магурін О.О., Петросян Р.В.

Програмно-апаратний комплекс збору та обробки інформації з біонічного протезу

Юхимчук Н.О., Петросян Р.В.

Роль і місце підготовки фахівців із кібербезпеки для забезпечення національної безпеки держави

Охрімчук В.В., Гуменюк І.В.

Секція 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

2D графіка в іграх

Менес Ю.В., Марчук Г.В.

Аналіз протоколів мережі, що використовуються в сучасних комплексах авіоніки повітряних суден

Красноруцький А.О., Клімішен О.О.

База даних до гри «MINECRAFT»

Коротун О.В., Левицький А.А.

Вдосконалення процесів обробки даних сейсмічних подій в інформаційних системах

Гринюк Ю.В., Солончук М.В.

Визначення координат джерела збурень системою акустичних спостережень

Андрощук Р.А., Терещенко О.М.

Визначення осередку сейсмічної події за результатом спостережень окремою трикомпонентною сейсмічною станцією

Гордієнко Ю.О., Лобода В.В.,Салій  А.О.

Використання геоінформаційних технологій для реставрації будівель історичного значення

Воронкіна О.О., Андрєєв С.М., Мотика О.В.

Використання патернів у ігрових проектах

Венгловська Ю.В., Марчук Д.К.

ChatGPT для проведення аналізу

Соін Е.Е., Граф М.С.

Використання PBR-текстур в ігровій індустрії

Шевченко М.О., Марчук Д.К., Марчук Г.В.

Використання RayTracing в ігровій індустрії

Гайдай І.Я.

Голосовий асистент університету

Коротун О.В., Олександрович А.М.

Дослідження моделювання тривимірної графіки в 3dsMmax

Білошицький В.В., Граф М.С.

Забезпечення української інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій інформацією щодо можливих наслідків регіональних сейсмічних подій

Гринюк А.Ю., Мирончук Є.М.

Методика оцінювання оперативності оператора БпАК при добуванні розвідувальної інформації

Пількевич І.А., Мірошніченко С.І., Лобода Р.І.

Інформаційна технологія моніторингу земель сільськогосподарського призначення

Пащенко Р.Е., Марюшко М.В.

Модель автоматизованої системи пошуку інформації за визначеною тематикою у мережі інтернет

Міхєєв Ю.І., Лобода В.В.

Оптимізація процесів розробки програмного продукту в продуктовій ІТ-компанії

П’янікін Я.А.

Особливості розробки ігор жанру візуальної новели

Костюк М.Г., Марчук Г.В.

Оцінка ефективності використання ресурсів та маршрутів комунальної техніки за допомогою моделей штучного інтелекту

Сидорчук В.О., Сугоняк І.І.

Переваги та недоліки гнучкого (agile) підходу управління ІТ проектами

Ковальчук О.А., Вакалюк Т.А.

Проблемні питання побудови захищених комп’ютерних мереж для забезпечення захисту інформації в спеціальних мережах підрозділів Збройних сил України

Ставісюк Р.Л., Єгоров В.О., Гайка Ю.А., Гончаров Д.О.

Розгляд AI чат-ботів

Скріпченко Д.Г.,  Вакалюк Т.А.

Сучасні способи автоматичної передачі даних з лічильників

Дацюк А.О., Черняк І.О.

Теоретичні основи побудови та використання моделей та методів сегментування

Хижняк І.А., Худов Г.В.

Development of a logical conclusion methodology based on a network model of the manufacturing process of a decision on the purpose of firearms for an air target

Volkov A.F., Drozdov A.R.

Management of distributed teams

Zozulia Y.V.

Порядок завантаження операційної системи

Арсентьєв І.О.

Моніторинг стану пацієнтів із серцевою недостатністю за допомогою нейронної мережі

Венедчук М.Г., Петросян Р.В.

Алгоритм фільтрації даних інерціальної навігаційної системи на базі нейронної мережі

Петросян А.Р., Граф М.С., Петросян Р.В.

Веб-система для виявлення ділянок для посадки дерев та лісовідновлення

Кузьменко О.В., Фуріхата Д.В.

Анімація в 2D іграх

Рябчук О.В., Марчук Г.В.

Жанр «виживання» у іграх на платформі UNITY

Москалик О.С., Левківський В.Л.

Особливості використання системи анімацій MECANIM при створенні гри на UNITY

Харченко А.В., Левківський В.Л.

Використання хмарних технологій в організації навчального процесу

Котвицький О.В., Сугоняк І.І.

Система автоматизації генерації документації проекту

Котвицький О.В., Сугоняк І.І.

Використання патернів у ігрових проектах

Венгловська Ю.В., Марчук Д.К.

Секція 4. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ТА БІОМЕДИЦИНІ

Інтернет речей та охоронні системи

Коренівська О.Л., Коротун О.В., Нікітчук Т.М., Манойлов В.П.

Дослідження ефективності безпошукового спектрального методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань з розширеним спектром

Ципоренко В.В., Собецький О.Й., Собецький С.Й., Пастухов І.І.

Дослідження ефективності використання багатоелементних антенних решіток для радіопеленгування

Ципоренко В.Г., Боцян К.В., Герасимчук П.Л.

Аналіз газорозрядних засобів візуального відтворення інформації

Семенов А.О., Хльоба А.А.

Методика планування сеансів зв’язку в інформаційно-телекомунікаційних вузлах

Котенко В.М.,Коріненко В.В., Самонюк О.В.

Застосування технології P-IRIS для оптимальної роботи мережевої камери

Соболенко С.О., Дубина О.Ф., Заєць Ю.О.

Іскровий генератор для стоматологічних втручань з мікропроцесорним управлінням

Яненко О.П., Головчанська О.Д., Симоненко В.С., Чухов В.В.

Методика ідентифікації OFDM сигналів

Бугайов М.В.

Модель універсального фазового та амплітудно-фазового демодулятора

Фриз С.П., Кальватинський О.В., Авсієвич Р.О., Григорєв І.С.

Метод формування раціональних маршрутів зйомки об’єктів спостереження космічними засобами

Фриз С.П., Шаптала С.О.

Секція 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Використання онлайн-дошки в роботі вчителя математики

Заїка А.В., Турка Т.В.

Інформаційні технології в підготовці військових фахівців

Андрущенко І.С., Єгоров В.О., Бриндак В.П.

Секція 6. ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Комп’ютеризована система вимірювання ємності та індуктивності компонентів електронних схем

Вакарюк Я.А., Лугових О.О.

Застосування методу CORDIC в спеціалізованих обчислювальних пристроях

Єфремов Ю.М., Чепюк Л.О., Чепюк В.В.

Комп’ютеризована система вимірювання вмісту радіації в навколишньому середовищі

Миронов  Б.Є., Лугових О.О.

Особливості повірки безконтактних термометрів інфрачервоного діапазону

Омельчук  І.А.

Інформаційно-вимірювальна система визначення пускового моменту двигуна з цифровою обробкою сигналів

Подчашинський Ю.О., Магалецький Я.В.

Аналіз похибок вимірювального каналу кутової швидкості

Подчашинський Ю.О., Чепюк Л.О., Криворучко М.Г.

Комп’ютеризована система для повірки манометрів

Подчашинський Ю.О., Чепюк Л.О., Воронова Т.С.

Аналіз похибок цифрового вольтметра

Подчашинський Ю.О.,Чепюк Л.О., Шавурська Л.Й., Шрубович О.С.

Комп’ютеризована система внутришньосхемних вимірюваннь опору

Уляницький В.П., Лугових О.О.

Секція 7. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ. РОБОТОТЕХНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ.

Методика оцінювання оперативності оператора БпАК при добуванні розвідувальної інформації

Пількевич І.А., Мірошніченко С.І., Лобода Р.І.

Автоматизація процесу зварювання балок за допомогою ПЛК

Казаков О.В., Ткачук А.Г., Богдановський М.В., Кравчук А.Р.

Вибір власної частоти коливань трансформаторного гравіметра

Безвесільна О.М., Толочко Т.О., Киричук Ю.В.

Використання методу двоканальності для побудови трасформаторного гравіметра АГС

Безвесільна О.М., Толочко Т.О., Ткачук А.Г.

Експериментальні дослідження трансформаторного гравіметра

Безвесільна О.М.,Толочко Т.О., Гриневич М.С.

Моделювання впливу параметрів збурень на роботу нового двоканального

Безвесільна О.М., Толочко Т.О.

Дослідження стійкості системи з двоканальним трансформаторним гравіметром

Безвесільна О.М., Гриневич М.С.

Мобільна роботизована платформа з автономною системою стабілізації

Ткачук А.Г., Богдановський М.В., Кравчук А.Р.

П’єзоелектричний перетворювач

Безвесільна О.М., Крижановський А.О.

Порівняння методів виявлення малих об’єктів за допомогою систем комп’ютерного зору на YOLO та SSD

Ткачук Д.Ю., Ткачук А.Г.

Застосування VR-технологій у військовій робототехніці

Ткачук А.Г., Добржанський О.О.

Система стабілізації озброєння

Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Крижанівська І.В.

Регулювання потужності та ефективності вітрового генератора за допомогою системи зміни кута

Шавурський Ю.О.

Парадигма розвитку роботизованих колаборативних технологій

Кирилович В.А., Кравчук А.Р.

Актуальність гравіметричних вимірювань та особливості авіаційних гравіметричних систем

Безвесільна О.М., Добржанський О.О., Гриневич М.С.

Автоматизована система керування тепловим пунктом багатоповерхового будинку

Ущапівський С.В., Підтиченко О.В.

Ємнісний МЕМС чутливий елемент

Безвесільна О.М.,  Бєгов А.А.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *