Сучасні проблеми гірництва та будівництва: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2023 року)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЦТВА ТА БУДІВНИЦТВА

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції

23 листопада 2023 року

Повний текст

Зміст

СЕКЦІЯ 1. ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЧАСТКОВОЇ ЗАСИПКИ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ КАР’ЄРІВ ПІД ЧАС РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИХ РОБІТ

Адамова В.О., Ложніков О.В.

ОЦІНКА БЛИСКУ ПОЛІРОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

Білобров Д.М., Соколовський В.О., Дубінчук Д.О., Качуровський М.В., Коробійчук В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ МІЦНОСТІ СКЕЛЬНОГО ГІРСЬКОГО МАСИВУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЮ ЙОГО ТРІЩИНУВАТОСТІ

Бельтек М.І., Євпак Н.А., Фролов О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ GEOVIA SURPAC ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КАОЛІНОВИХ РОДОВИЩ

Бовсунівський В.В., Піскун І.А.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОСВОЄННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Буданов Д.О., Макарук Л.О., Петля І.І., Долгіх Л.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДРОБЛЕННЯ ВИСОКОМІЦНИХ ПОРІД В УМОВАХ ТОВ «ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР’ЄР»

Василевський В.В., Підвисоцький В.Т.

ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ОРТОФОТОПЛАНІВ ПІД ЧАС ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОЗРОБКИ

Гнітецький О.М., Котенко В.В.

ВСТАНОВЛЕННЯ СТУПЕНЮ СТІЙКОСТІ УСТУПУ КВАРЦОВИХ ПІСКІВ

Дзьоба М.В., Чміленко Д.Д., Фролов О.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ НЕГАБАРИТУ НЕВИБУХОВИМ СПОСОБОМ В УМОВАХ ТОВ «ГРАНІТ-РЕЗЕРВ»

Застрожний Д.В., Лисенко С.П.

КЕРУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ В УМОВАХ ПП «КВАНТА-ЛЧ»

Ігнатюк М.М., Шамрай В.І.

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ігнатюк Р.М.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ПРИ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Красуля В.О., Куницька М.С.

GPS-ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКШЕЙДЕРСЬКІЙ СПРАВІ

Кремер О.А., Долгіх О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДРОБИЛЬНО СОРТУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК ПРИ ОСВОЄННІ РОДОВИЩ ТВЕРДИХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Крячек В.П., Собко Б.Ю.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУВАННІ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ

Кучерук М.О.

ВПЛИВ МІСЦЬ ЗБОРУ ШЛАМУ НА КАМЕНЕОБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ЗЕРНОВИЙ СКЛАД ПРЕС-ПОРОШКІВ

Леонець І.В., Микитенко С.В., Білобров Д.М., Шкабара Ю.В., Коробійчук В.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ДРОБАРОК НА ЯКІСТЬ БУТОЩЕБЕНЕВОЇ СИРОВИНИ В УМОВАХ ТОВ «ОВРУЧГРАН»

Литвин В.М., Олефіренко Д.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ХІМІЧНИМ СПОСОБОМ В УМОВАХ ПП «ПАРИТЕТ»

Литвинчук Р.В., Шамрай В.І.

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ДРОБАРОК В УМОВАХ ТОВ «ТРУД»

Маньковський А.М., Підвисоцький В.Т.

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАОКРУГЛЕННЯ ОСНОВИ КОНУСА ГОЛОВКИ ІПКИ НА СТВОРЮВАНІ В НІЙ НАВАНТАЖЕННЯ

Мачинський М.О., Піскун І.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДОКРЕМЛЕННЯ МОНОЛІТІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ВІД МАСИВУ АЛМАЗНО-КАНАТНИМИ УСТАНОВКАМИ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ

Меринов Р.Р.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЦИФРОВОЇ ЗЙОМКИ КАР’ЄРІВ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ З МЕТОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОПОВНЕННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Микитюк І. І., Левицький В.Г.

ПРОБЛЕМИ В ІСНУЮЧИХ МЕТОДАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ

Мітченко Д.В., Долгіх О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ЩЕБЕНЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Осадчук І.Б., Шпакович С.М.

МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ГІРСЬКОГО МАСИВУ ПРИ ВИЙМАННІ ПРИБОРТОВИХ ЗАПАСІВ БУРОГО ВУГІЛЛЯ

Остапчук А.О., Рябініна С.С., Фролов О.О.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ РОЗПУШЕНОЇ ВИБУХОМ ГІРНИЧОЇ МАСИ

Пико В.О., Піскун І.А.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЖИМІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ GPS ДЛЯ ГЕОДЕЗІЇ ТА МАРКШЕЙДЕРІЇ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Побігайло Д.П., Іськов С.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗЕМСНАРЯДУ ЗА УМОВ ВИДОБУТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІСКІВ У МЕЖАХ РОДОВИЩА ПІВНІЧНЕ-1 У САМАРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ДНІПРА

Поволоцький В.Б.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГІРНИЧОЇ МАСИ НА ЩЕБЕНЕВОМУ КАР’ЄРІ ЗА УМОВ ПРАТ «ТНК ГРАНІТ»

Пожарський Я.М., Піскун І.А., Башинський С.І.

МЕТОДИ ВИКОНАННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ ЗЙОМКИ НА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ

Поліщук Д.С., Панасюк А.В.

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА КАР’ЄРАХ З ВИДОБУВАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ З ВИСОКОМІЦНИХ ПОРІД

Сидоренко А.А., Котенко В.В.

ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ОДНОСКЛЕПІНЧАСТОЇ СТАНЦІЇ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ

Симоненко Я.А., Якімов М.О., Ган А.Л.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВАННЯ НА МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩЕБЕНЮ

Семеній С.Ю., Башинський С.І.

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЗЕМНОГО ФОТОГРАММЕТРИЧНОГО ЗНІМАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ IPHONE 12 PRO ТА VIDOC RTK ROVER

Скорик М.А., Котенко В.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ВІД ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Тимошенко І.М., Піскун І.А.

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ДРОНІВ ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РОДОВИЩАХ НЕРУДНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Цибульняк А.В., Котенко В.В.

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ МАСОВОГО ВИБУХУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АНІЗОТРОПІЇ ТА ТРІЩИНУВАТОСТІ МАСИВУ

Якимчук Ю.С., Коробійчук В.В.

ЗАСТОСУВАННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ РОБІТ НА ОСНОВІ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЧНИХ ДАНИХ

Янович О.А., Горшкальов С.А.

АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ В’ЇЗНОЇ ТРАНШЕЇ В УМОВАХ ШАДУРСЬКОГО РОДОВИЩА ГАБРО

Янович О.А., Левицький В.Г.

СЕКЦІЯ 2. ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Агаєв В.В., Башинський С.І.

ГЕОПОЛІМЕРИ – СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Бітюцька Л.М.

МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ОСОБЛИВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПЕРЕКРИТТЯ ПІДЗЕМНОЇ СПОРУДИ

Болотюк Н.С., Вапнічна В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІСЬКОЇ І ПРИРОДНОЇ СИСТЕМ НОВОВОЛИНСЬКА

Болотюк Н.С., Ган О.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ В БУДІВЕЛЬНИЙ ГАЛУЗІ

Дьяченко О.К., Ган О.В.

МОЖЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Забродська А.М., Піскун І.А.

АНАЛІЗ СПОРУДЖЕННЯ БОМБОСХОВИЩ ТА УКРИТТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Іванюк В.В., Вапнічна В.В.

РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТІВ В ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ ЛІРА-САПР ДЛЯ СПОРУДИ УСТАНОВКИ СЕЛЕКТИВНОГО НЕКАТАЛІТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ

Корзаченко М.М., Прибитько І.О., Данич Д.І.

ЗАСТОСУВАННЯ СТРУМЕНЕВОЇ ЦЕМЕНТАЦІЇ ҐРУНТІВ У ПІДЗЕМНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Корольов Ю.А., Гайко Г.І.

ЗАСТОСУВАННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ВІДХОДІВ КАМЕНЕОБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЇХ ДОДАВАННЯ ДО БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

Наумов Я.О.

ВИКОРИСТАННЯ ПЛОЩ, ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ, В БУДІВНИЦТВІ

Недільська Д.С., Остафійчук Н.М.

ТЕХНОЛОГІЯ УЛАШТУВАННЯ ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ

Приз С.С., Вапнічна В.В.

SWОT АНАЛІЗ ТИПІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ВИБОРІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Припотень Ю.К.

ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КАРКАСІВ У БАГАТОПОВЕРХОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Прищепа Є.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГІРНИЧОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Прищепа Є.В., Остафійчук Н.М.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СИСТЕМИ МЕМБРАНИ ELIMINATOR, ЩО НАНОСИТЬСЯ МЕТОДОМ РОЗПИЛЮВАННЯ, ПІД ЧАС КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ МОСТА ЧЕРЕЗ РІЧКУ СІБ НА КМ 484+370 АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ М-12 (М. ГАЙСИН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Прохоров Н. І., Байда Д.М.

АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

Савченко А.С., Вапнічна В.В.

СЕКЦІЯ 3. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ В ГАЛУЗІ ГІРНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Бугира В.О., Махно А.М.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ КАМЕНЕОБРОБНИХ ТА КАМЕНЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄС

Власюк О.В., Шамрай В.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЩЕБЕНЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА СТАНДАРТОМ ISO 9001:2015 В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄС

Ковбасюк Т.А., Кириленко Н.П.

ЗАКОНОДАВСТВО ТА СТАНДАРТИ ЄС ЩОДО СКИДУ І ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВОД

Кукицяк Р.В., Підвисоцький В.Т.

ВОДОПІДГОТОВКА ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА КАМЕНЕОБРОБНИХ ТА КАМЕНЕВИДОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (ДОСВІД КРАЇН ЄС)

Остапчук Р.В., Шамрай В.І.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *