Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: Тези VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (29-30 листопада 2023р.)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ

Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-технічної конференції

29-30 листопада 2023 р.

Повний текст

Зміст

Секція 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аналіз методів сортування масивів, порівняння швидкодій

Чухов В.В., Варганова Д.О., Ващенко А.І.

Аналіз можливостей кросплатформового набору інструментів GTK при створенні відеоредактора

Полоневич Д.В., Вакалюк Т.А.

PWA як один із сучасних підходів для створення мобільних застосунків

Блоха Я.С., Петросян Р.В.

Особливості мови програмування rust

Гаманюк І.А., Петросян Р.В.

Оптимізація веб-додатків з використанням асинхронного програмування в JavaScript

Болотіна В.В., Субчак Ю.Ю.

Дослідження UX на різних етапах циклу проектування

Бондаренко А.В.

Дослідження принципів побудови та проєктування веборієнтованої системи трансферного ринку футболістів

Варганова Д.О., Свістельник О.С., Локтікова Т.М.

Аналіз методів розпізнавання номерних знаків

Вакалюк Т.А., Власенко О.В., Василенко М.К.

Створення бази веб-орієнтирів у системі ІР-геолокації

Жовноватюк  Р.М., Варшавський П.В.

Автоматизовані системи контролю та моніторингу громадського транспорту

Яконюк А.В., Сугоняк І.І.

Оцінка однорідності вибірок випадкових чисел платформи .Net

Андрєєв С.М., Шостак А.В.

Метод Монте-Карло у моделюванні процесів управління персональними фінансами

Огінський Є.В., Антонюк Д.С.

Round Robin Tournament алгоритм для генерації розкладу спортивної ліги

Ожго Ю.А., Дацюк Д.В.

Аналіз форматів файлів для поширення за стосунків для ОС Android

Хіміч В.О., Чижмотря О.В.

Гнучка система реєстрації в мобільному банкінгу за допомогою Server-Side Rendering (SSR)

Коренівська О.Л., Коротун О.В., Франчук В.О.

Сучасні методи дослідження UX

Шануріна Д.С.

Алгоритми Ханойської вежі: аналіз та оптимізація в контексті розв’язання комбінаторних проблем

Чос А.С., Терещук С.О.

Особливості юзабіліті тестування

Кравченко С.М., Горбачевська Д.А.

Користувацький і клієнтський досвід: аспекти взаємодії з компанією

Кравченко С.М., Ігнатов О.С.

Згорткова нейронна мережа для розпізнавання об’єктів

Кравченко С.М., Предчук Т.В.

Штучний інтелект для дослідження UX

Кравченко С.М., Чуприна В.А.

Шаблони сканування тексту

Петришин А.О.

Пошук зображень за допомогою комп’ютерного зору

Кравченко С.М., Предчук Т.В.

Особливості розробки веб-систем для планування та організації процесу навчання

Лобанчикова Н.М., Захаров Д.М.

Багатозалежні зв’язки у рекурсивній структурі фронтенд додатку

Плечистий Д.Д., Войтюк О.В.

Секція 2. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА

Інтегрована система охоронно-пожежної сигналізації

Котенко В.М., Пархомчук О.Ю.

Information encryption method is based on a combination of cryptographic and steganographic properties of algorithms

Humeniuk І., Lahodnyi О., Kosheva І.

Методи захисту Wi-Fi мереж від спуфінгу

Ячменьова С.О., Шелуха О.О.

Інфраструктура як код, хмарна інтеграція та нові тенденції

Магурін О.О., Шелуха О.О.

Аналіз основних методів захисту комп’ютерних мереж

Дячук О.Ю., Єфіменко А.А.

Modern frontend architectures analysis

Goncharov M.

Кібербезпека в епоху цифрової трансформації

Капітон А.М., Прокудін А.Ю.

Сучасні інструменти та технології соціальної інженерії

Трокоз Є.М., Таргонський О.В.

Застосування безпечних API для обміну даними: методи та технології

Трокоз Є.М., Сірик А.Ю.

Захист даних у веб-додатках створених за допомогою мови програмування Javascript

Болотіна В.В., Адамчук Р.С.

Аналіз вразливості браузера Google Chrome та необхідність додаткового захисту конфіденційних даних на вебсайтах

Поліщук С.М.

Passkeys – сучасна технологія аутентифікації без пароля

Поліщук С.М.

Роль соціальних мереж в забезпеченні кібербезпеки

Бродський Ю.Б., Сябрук М.О.

Дослідження методів підвищення відмовостійкості інформаційної системи на базі кластеру Kubernetes на прикладі Linux кластеру Azure Kubernetes Service

Миколайчук В.В., Єфіменко А.А.

Система моніторингу та управління теплопостачанням на основі концепції IоT

Матвєєв К.І., Бродський Ю.Б.

Технологія захисту корпоративної мережі на основі системи виявлення та запобігання вторгнень Suricata

Кушнір І.В., Бродський Ю.Б.

Використання блокчейн-технологій для забезпечення безпеки даних та автентифікації в онлайн-сервісах

Мельник Р.І.

Дослідження особливостей форматів та типів данних сучасних компіляторів

Марчук Г.В., Єфіменко Д.А.

Перспективи та проблеми інтеграції квантових технологій у сучасні системи кіберзахисту

Супруненко К.О., Шелуха О.О.

Роль та вплив загального регламенту з захисту даних (GDPR) у сучасному цифровому світі

Луцевич М.О., Бродський Ю.Б.

Штучний інтелект у системі прийняття рішень

Чуприна В.А., Бродський Ю.Б.

Підсистема захисту клієнт-серверної мережі від кібератак

Ульяніцький М.А., Бродський Ю.Б.

Технологія захисту кінцевих вузлів

Анчис А.О., Бродський Ю.Б.

Захист ІТ-інфраструктури в умовах хмарних технологій

Добровольський Д.В., Бродський Ю.Б.

Підвищення ефективності та рівня безпеки корпоративної мережі на базі технології Cisco DMVPN

Бродський Ю.Б., Рудюк Б.М.

Оптимізація ефективності та забезпечення високого рівня безпеки корпоративної мережі за допомогою реалізації технології OpenVPN

Умінський І.О., Бродський Ю.Б.

Балансування навантаження та безпека: роль PFSENSE у високодоступних мережах

Хоменко В.Р., Бродський Ю.Б.

Добір віртуалізаційного програмного забезпечення для прототипу хмарної мережної інфраструктури

Головня О.С., Магурін О.О., Дехтяр М.С.

Дослідження функціоналу, ефективності та безпеки криптографічних бібліотек у середовищі Javascript

Іщук К.О., Покотило О.А., Щур Н.О.

Застосування алгоритмів хешування для захисту паролів у програмах на мові Python

Драчевський Н.В., Покотило О.А., Щур Н.О.

Стандарти верифікації безпеки мобільних додатків

Пірог О.В.

LI-FI: технологія бездротового зв’язку через світло

Колощук М.С., Дячук О.Ю.

Забезпечення кібербезпеки пристроїв на базі ОС Android

Сушко Р.М., Пірог О.В.

Міжмережевий екран нового покоління palo alto networks як новий підхід до захисту корпоративних мереж організацій

Ковальчук І.В., Бродський Ю.Б.

Хакерські угрупування

Герус В.А.

Секція 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Автоматизоване тестування та якість програмного забезпечення: розробка методів для виявлення та усунення помилок в програмах

Мельник Р.І.

Алгоритми взаємодії в інформаційних системах

Стельмах А.О., Левківський В.Л.

Алгоритми оптимізації даних

Граф М.С., Райковський В.А.

Алгоритми синхронізації процесів в онлайн грі

Паламарчук М.П., Граф М.С., Колос К.Р.

Аналіз алгоритмів машинного навчання

Москалик О.С., Левківський В.Л.,Колос К.Р.

Аналіз причин використання мікросервісної архітектури в cучасних програмних рішеннях

Єфремов Ю.М., Павлішин М.С.

Аналіз тенденцій розвитку ринку музичних стрімінгових сервісів

Єфремов Ю.М., Павлішин М.С.

Важливість візуальної частини ігор

Марчук Г.В., Дяченко В.В.

Вибір архітектури програмного забезпечення

Коваленко Я.П.

Використання методів машинного навчання для аналізу фінансових ринків

Кадькало В.В., Чижмотря О.В., Кузьменко О.В.

Використання технології AI Upscaling у відеоіграх

Штиль М.Р., Фуріхата Д.В.

Використання фреймворку Android Jetpack для спрощеного створення мобільних додатків

Гайдай І.Я., Граф М.С.

Використання штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації методів наукових досліджень

Горопашин О.С., Колос К.Р.

Генеративні моделі нейронних мереж

Фуріхата Д.В.

Генерація зображень за допомогою штучного інтелекту

Варганова Д.О., Кушнір Н.О., Москаль М.В.

Генерація тестових даних за допомогою штучного інтелекту для Restful API

Вольних І.В., Концидайло А.М.

Дослідження психоемоційного стану розробників інтернет-магазину

Горницький О.В.

Етичні проблеми розвитку і використання технологій машинного навчання та NLP та підходи до їх вирішення

Олексійчук М.В., Чижмотря О.В.

Застосунок GAEA: аналіз застосування алгоритмів в сучасних IT-системах

Байло О.В., Левченко А.Ю.

Знаходження відмінностей при порівнянні зображень з дрону, знаходження потенційної цілі

Карапет Б.В., Савіцький Р.С.

Ідеальні лабіринти та алгоритми їх створення

Венгловська Ю.В., Марчук Г.В., Колос К.Р.

Методика автоматичного визначення осередку сейсмічної події трикомпонентною сейсмічною станцією

Пількевич І.А., Гордієнко Ю.О., Мірошніченко С.І.

Методологічні основи використання кольорів у інформаційно-комунікаційних технологіях

Менес Ю.В., Марчук Г.В., Колос К.Р.

Механіки та дизайн рівнів в жанрах «Metroidvania» та «Souls-Like»

Марчук Г.В., Кірій Д.О.

Минуле, теперішнє та майбутнє способів розробки користувацьких інтерфейсів для ОС Android

Хіміч В.О., Чижмотря О.В.

Обґрунтування вибору інструментальних засобів для розробки веб-сайту

Єфремов Ю.М., Крискун С.І.

Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення

Крискун С.І.

Обробка зображень засобами Adobe Photoshop з використанням штучного інтелекту

Болотіна В.В., Панібратець О.Д.

Огляд методів та програмних засобів для оптимізації логістичних процесів у вантажних перевезеннях

Багрій В.В., Граф М.С.

Огляд алгоритмів машинного навчання

Москалик О.С., Левківський В.Л.

Організація тестування програмного забезпечення дрона

Петросян А.Р.

Особливості та застосування графових баз даних

Праздніков В.О., Розбицький Р.Е.

Перспективи та виклики інтеграції систем штучного інтелекту з рішеннями для управління контейнеризованими додатками

Кадькало В.В., Чижмотря О.В.

Платформа для навчання з обмеженими можливостями

Карапет Л.В., Савіцький Р.С.

Проблеми та рішення в процесі 3D моделювання, UV розгортки та текстурингу

Марчук Д.К., Олексюк О.С.

Розробка побудови картографічної моделі за допомогою штучного інтелекту на основі даних ДЗЗ

Туз В.І., Горелик. С.І.

Розробка програмного забезпечення в музичній індустрії

Бадігон В.О., Левченко А.Ю.

Роль формування вимог на розробку онлайн бібліотек в управлінні ІТ-проєктами

Свінцицька О.М., Бордюг Б.Л.

Роль цифрових інструментів у взаємодії фармацевтичних компаній з медичними практиками

Свінцицька О.М., Цурукіна Г.А., Іщенко В.В.

Роль Dicontainers в ігровій індустрії та користь їх використання в архітектурі проекту

Марчук Д.К., Лантвойт К.М.

Спрощення процесів розвідки через використання штучного інтелекту для аналізу об’ємних даних

Ясько Н.О., Лисенко М.С.

Фактори для розробки компʼютерної гри в жанрі Horror у віртуальній реальності

Кулєшов Д.А., Граф М.С.

Характеристики рядкових величин в Javascript

Гарбич-Мошора О.Р., Городиський Б.І.

Adaptation of methodological strategies to changes in social and technological paradigms: new requirements and opportunities

Oleh Horopashyn, Kateryna Kolos

An interpreted python language with distinctive dynamic typing

Kapiton А.М., Goncharov I.K.

Designing a web-based fuzzy logic testing system

Zakharchuk Maksym, Oleksii Chyzhmotria

Object pool як засіб для оптимізації проєкту

Терещук С.О., Дзюбанчук Б.С.

Popular machine learning algorithms for cryptocurrency price prediction

Maksym S. Sitailo, Andriy V. Morozov

Selection and justification of the architecture for the development of an online service for ukrainian language courses

Svistelnyk O.S.

Wave function collapse в розробці ігор

Кузьменко О.В., Бомблюк М.О.

Патерн state як засіб для структуризації програмного коду

Левицький А.А., Левківський В.Л.

Дослідження проблем, з якими стикаються дизайнери рівнів у процесі розробки гри

Марчук Г.В., Макуховська Д.А., Лімінович І.Д.

Процедурна генерація ігрових світів

Харченко А.В., Левківський В.Л., Колос К.Р.

Використання розумних покажчиків в С++

Ячменьова С.О., Марчук Г.В.

Використання блокчейну для захисту інтелектуальної власності

Білецький Є.В., Петросян Р.В.

Особливості використання мікроконтролерів у безпілотних повітряних суднах

Райковський В.А., Петросян Р.В.

Аналіз сучасних тенденцій використання штучного інтелекту при розробці інформаційних систем

Валецький М.С., Граф М.С.

Системи керування координатно-вимірювальних машин

Чалій О.В.

Напрямки використання нейронних мереж при обробці природної мови

Дешков М.Ю., Марчук Г.В.

Ігрові додатки у навчальному процесі

Смульський Д.З., Левківський В.Л., Колос К.Р.

Секція 4. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ТА БІОМЕДИЦИНІ

Високочутливий вимірювач люмінесцентного випромінювання

Шевченко К.Л., Яненко О.П., Клочко Т.Р.

Особливості передавання цифрових даних з використанням бездротових технологій

Нестеренко К.О., Лещинський Ю.І., Андреєв О.В.

Визначення ефективності гемодіалізу та гемодіафільтрації при хронічній нирковій недостатності

Сторожук І.М., Коренівська О.Л.

Дослідження комбінованої мережі відео спостереження ТЦ ОЛДІ

Ципоренко В.В., Мельниченко О.В.

Антенний трекер безпілотного літального апарату FPV

Дубина О.Ф., Коваль М.В., Коваль Д.В.

Широкодіапазонний синтезатор частоти на ADF4351

Дубина О.Ф., Коваль Д.В, Латко І.І.

Система попередження техногенних аварій

Опанасюк К.С., Ципоренко В.Г.

Аналіз можливості передачі медичних даних існуючими програмно – апаратними засобами

Борисевич О.Р., Коломієць Р.О., Манойлов В.П.

Дослідження логоперіодичної антени з нестандартним кроком вібраторів

Чухов В.В., Павицький О.Ю.

Роль стратегій управління ризиками в забезпеченні успіху проектів в галузі телемедицини

Свінцицька О.М., Мяновська М.В.

Дослідження спіральної антени для поперечного випромінювання

Чухов В.В., Ожегов І.Є.

Дослідження можливості застосування радіомодулів NRF24L01 у сенсорній мережі

Макарик Ю.С.

Вимірювання температури з використанням ультразвукового датчика виміру відстані HC-SR04

Грищенко Н.О.

Дослідження дистанційної системи моніторингу якості повітря у приміщенні

Кушнірук В.Л.

Система дистанційного керування мікрокліматом

Вознюк С.І., Коренівська О.Л.

Використання даних ДЗЗ для аналізу штормових нагонів

Долматова М.С., Горелик С.І.

Збитки від військової діяльності лісгоспам Харківської області за даними ДЗЗ

Стародубцева В.В., Горелик С.І.

Методи та підходи технічного обслуговування систем та обладнання

Мілевський О.В., Манойлов В.П.

Методика інтеграції даних гібридних систем охорони з ІоТ технологіями «розумного будинку»

Дзюба М.В., Нікітчук Т.М.

Проблеми передачі та обробки медичних сигналів у телекомунікаційних системах

Сімчук А.Р., Нікітчук Т.М., Марцева Л.А.

Огляд технологій розумного будинку

Твардовський Ю.В., Нікітчук С.М., Коренівська О.Л., Коротун О.В.

Методи прогнозування розвитку цукрового діабету

Коренівська О.Л.

Секція 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Дистанційне навчання в умовах військового стану

Гарбич-Мошора О.Р., Варварич Р.І.

Розробка інтелектуальної освітньої платформи з індивідуально адаптивними навчальними планами на основі штучного інтелекту

Ковтун В.В., Чижмотря О.В.

Штучний інтелект в освіті

Ковтун В.В.,

Перевалова А.Д., Чижмотря О.В.

Моделювання інформаційної системи для навчання з питань охороні праці

Козирєва Т.А., Перевалова А.Д., Чижмотря О.В.

Використання онлайн-редактора Canva в освіті

Антоненко Є.Д., Мінтій І.С.

Секція 6. ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Оцінювання частотних параметрів сигналів у панорамних системах радіомоніторингу

Бугайов М.В.

Математична модель акустичних сигналів системи акустичного моніторингу повітряного простору

Бугайов М.В., Поздняков В.В.

Комп’ютеризована система вимірювання ємності та індуктивності компонентів електронних схем

Вакарюк Я.А., Лугових О.О.

Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів паперу

Вовк В. В., Лугових О.О.

Комп’ютеризована система внутришньосхемних вимірювань опору

Лугових О.О., Уляницький В.П.

Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система для визначення та контролю параметрів виробництва харчових соусів

Подчашинський Ю.О., Гагін А.В., Чепюк Л.О.

Огляд методів вимірювання кутової швидкості

Подчашинський Ю.О., Чепюк Л.О., Криворучко М.Г.

Оцінка продуктивності мікропроцесорної системи для вимірювання механічних параметрів електродвигунів

Подчашинський Ю.О., Магалецький Я.В., Чепюк Л.О.

Алгоритмічне забезпечення комп’ютеризованої системи для вимірювання та контролю якості нафтопродуктів

Подчашинський Ю.О., Радзієвський Б.В., Чепюк Л.О.

Секція 7. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Лабораторна установка автоматизованої системи керування температурою на основі платформи Arduino

Мельник М.М., Підтиченко О.В.

Математичне моделювання термоанемометричного витратоміра для вимірювання витрати автомобільного дизельного палива з індукційним нагрівальним контуром

Шавурський Ю.О.

Автоматизована система контролю та реєстрацій вібрацій при землетрусі

М’янівський В.М., Гуменюк А.А.

Автоматизована система управління вантажною платформою з використанням машинного навчання

Кашпуренко Б.О., Гуменюк А.А.

Автоматизована система виявлення пожеж

Дубель М.В., Кириченко О.М., Кравчук А.Р.

Автоматизована система управління процесом дозування компонентів маргарину

Стрельченко І.М., Ткачук А.Г.

Радіокерований FPV БПЛА з можливостями вертикального злету та приземлення

Онуфрійчук О.С., Ткачук А.Г., Добржанський О.О.

Електронні системи розумного будинку з підвищеною ефективністю

Самойленко Б.Ю., Крижанівська І.В.

Автоматизована система вилову птахів

Палій О.О., Бондарчук В.М., Ткачук Д.Ю.

Система автоматизованого теплопостачання житлового будинку

Дмитрук А.А., Турчук Д.О., Ткачук А.Г.

Система автоматичного стеження за об’єктами на основі обробки даних відеопотоку

Шапран Д.Я., Добржанський О.О., Ткачук А.Г.

Автоматизована система керування процесом випікання хліба у тупиковій печі

Безбородов Є.Ю., Янчук В.М., Ткачук А.Г.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *