Національна безпека в умовах війни, післявоєнної відбудови та глобальних викликів ХХІ століття: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (7-8 грудня 2023 року)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВІЙНИ, ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ

збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

7-8 грудня 2023 року

Повний текст

Зміст

Сучасна парадигма публічного управління та адміністрування

Механізми реалізації соціального підприємництва в сільському господарстві з урахуванням європейського досвіду

Агарков В.С.

Оцінка ефективності антикорупційної політики

Андріанов В.М.

Застосування інструментів HR-менеджменту в управлінні публічними компаніями

Башинський О.Е., Шпак Ю.В.

Інституціональна парадигма реалізації державної влади в сучасних дослідженнях із публічного управління та адміністрування

Баштанник О.В.

Шляхи реалізації реформи охорони здоров’я та надання медичних послуг в умовах війни

Бишенко Г.М.

Роль громадських організацій та засобів масової інформації у механізмі публічного управління

Бобир Р.Б.

Роль міжнародних організацій у сприянні протидії корупції в Україні

Брачун В.В.

Кадровий потенціал публічної служби в Україні

Брика О.М.

Особливості застосування національних механізмів державного регулювання функціонування глобальних фінансових ринків

Бурчак Я.О.

Політика держави щодо підтримки та розвитку галузі охорони здоров’я

Венгер І.В.

Органи місцевого самоврядування в Україні: зміни функцій під час воєнного стану

Гаврилечко Ю.В.

Новітні методи у сфері державного управління на рівні місцевих ініціатив

Гайдук А.В.

Війна в Україні як чинник впливу на міграційну політику Європейського Союзу

Грицишена З.О.

Новаторські стратегії у сфері державного управління для активізації росту територіальних спільнот України

Дементов І.Ю.

Впровадження ключових показників ефективності в органи публічної влади: збалансована система показників

Дзюба Г.М.

Удосконалення процесів втілення державної інформаційної стратегії в контексті глобальних змін

Дубовик Д.Є.

Управління сучасною спортивною індустрією

Загурський В.Ф.

Трансформація публічного управління в Україні

Килюшик Є.С.

Агенції регіонального розвитку у формуванні збалансованого зростання

Кос Д.В.

Адміністративно-правові засоби захисту прав людини в соціально-економічному середовищі

Кудла І.Ю.

Впровадження підходу соціальної інклюзії на урбанізованих територіях України

Кусік Н.Б., Войціцька К.М.

Моніторинг стану громадського здоров’я як об’єкта публічного управління в умовах повномасштабної війни в Україні

Лукашук О.М.

Цифрова трансформація публічного управління соціальними проектами

Луцюк А.В.

Особливості прийняття управлінських рішень в умовах воєнного стану ДСНС України

Ляшевська О.І.

Діяльність недержавних інститутів у процесах соціальної адаптації вимушених переселенців в Україні

Мамай О.М.

Публічне управління в умовах турбулентності

Марова С.Ф., Павленко О.П.

Механізми державного регулювання державно-приватного партнерства : міжнародний досвід

Мельник С.М.

Теоретичні засади впровадження цифровізації у сучасну системи охорони здоров’я України

Орган С.І.

Публічне управління стратегічним регіональним розвитком в Україні

Пастух К.В.

Вплив державного управління на еволюцію ринку криптовалют в Україні

Пінежко А.О.

Правові механізми реалізації державної гендерної політики

Полегешко Е.М.

Витоки та особливості політики російського іредентизму в Україні

Попович Н.В.

Джерела фінансування повоєнного відновленням системи охорони здоров’я в контексті розбудови механізмів державного управління

Свірко С.В., Юнгер В.І.

Цифрова безбар’єрність як механізм забезпечення цифрових навичок громадян

Слободян Л.Я.

Оцінка впливу соціально-економічного розвитку на державну політики в контексті євроінтеграційних процесів України

Стегній С.В.

Вплив громадських ініціатив на втілення державної програми фізичного розвитку в Україні

Степюк О.Р.

До питання актуальності дослідження протидії економічним загрозам у сфері логістичного забезпечення сил безпеки України

Тихоненко О.Л.

Цифрова еволюція в управлінні бізнесом: тенденції та перспективи для українських компаній

Туз О.І.

Нормативно-правове регулювання дистанційної роботи публічних службовців: світова практика та український досвід

Фабрикова Н.В.

Політика держави щодо співпраці у галузі малого та середнього бізнесу

Чорній О.М.

Публічне адміністрування у сфері розвитку вищої освіти України

Шаховнін А.О.

Публічне управління сферою логістики в Україні: основні проблеми

Шелест Р.В.

Захист інформації в галузі державного управління: проблеми та підходи в освітній сфері

Шестаковська Т.Л.

Окремі аспекти законодавчого врегулювання лобістської діяльності в США

Яценко В.С.

Національна безпека України та стратегічні сфери її забезпечення
в умовах викликів ХХІ ст.

До питання вдосконалення кар’єрного зростання військовослужбовців національної гвардії України

Буряк І.О.

Аспекти національної економічної безпеки та національної стійкості

Гапєєва О.М., Гапєєв С.М.

Податкова безпека як підґрунтя для формування належного рівня національної безпеки

Герасименко А.І., Борисенко Є.В.

Актуалізація дослідження залучення сил та засобів національної гвардії України до організації національного спротиву

Гладков В.С.

Професійний розвиток офіцерів у контексті національної безпеки України

Головня А.Ф.

Оцінювання наслідків і впливу воєнних дій в Україні на сектори економіки

Джигора О.М.

Вплив репутаційних наслідків економічної злочинності на рівень економічної безпеки держави

Дикий А.П., Дика О.С., Петрук Є.П.

Становлення та розвиток професійної військової у сфері забезпечення національної безпеки

Єманов В.В., Бєлай С.В., Тробюк В.І.

Міграційна криза та втрата людського капіталу як загроза національній безпеці України в умовах воєнного стану

Загурська-Антонюк В.Ф.

Концепція самовідновлення постраждалих урбанізованих територій для України

Захаров Д.М.

Принципи забезпечення державної енергетичної політики України в умовах воєнного часу

Кириченко Г.В., Чеховський А.А.

Динаміка бюджетних видатків на оборону України за часів незалежності

Ковпака А.А.

Шляхи забезпечення національної безпеки України

Конарєва Г.О., Моїсеєнко А.С.

Пріоритетні реформи під час післявоєнної відбудови України

Критенко О.О., Сипало В.В.

До питання запобігання та протидії дискримінації у системі підготовки фахівців для сил безпеки і оборони України

Куркіна О.В.

Зарубіжний досвід визначення типології тероризму як загрози національній безпеці

Кучменко В.О.

Обґрунтування підходу до розроблення науково-методологічного апарату оптимізації діяльності формувань національної гвардії України з захисту об’єктів критичної інфраструктури

Лавров І.С.

До питання підготовки кадрів державних органів спеціального призначення і військових формувань з правоохоронними функціями

Лук’яненко В.С.

Економічна безпека України в умовах воєнного стану

Марченко Н.А.

Особливості сучасної української моделі місцевого самоврядування

Мирна О.В., Макаренко Л.Ю., Щербина В.А.

Індикатори забезпечення стійкості національної економіки України

Мороз Ю.Ю.

Міграція як соціально-психологічний феномен: тенденції, причини та наслідки

Мосора Л.

Вплив освітньої складової на забезпечення національної безпеки

Наумчук К.М.

Особливості розвитку механізмів публічного управління в умовах інформаційно-гібридних війн

Новіков В.О.

Елементи системи військового рекрутингу в кадровій політиці складових сектору безпеки і оборони

Окоєв І.М.

Соціальний аспект продовольчої безпеки: доступ до харчових ресурсів в умовах воєнного стану

Олексунь Н.О.

Релігійна безпека як складовий елемент національної безпеки України

Опанасюк Е.В.

Гуманітарна складова національної безпеки України

Опанасюк Т.А.

Проблеми формування доброчесності в системі оборонного сектору

Пархоменко-Куцевіл О.І.

Енергетичний перехід і публічне управління енергетичною безпекою національного господарства України

Петренко В.П., Колісник М.О.

Сутнісні аспекти національної економічної безпеки

Пікуліна О.В.

Цивільний захист як сфера забезпечення національної безпеки України

Помаза-Пономаренко А.Л., Мороз С.А.

Особливості впровадження систем електронного документообігу в Україні під час військового стану

Попова Л.М., Шумаков Б.Л.

Діяльність фатф (fatf) у протидії фінансуванню міжнародних терористичних організацій

Прокопчук М.Л.

Бюджетна безпека у повоєнній розбудові України

Свірко С.В., Власюк Т.О., Тростенюк Т.М., Білошицька К.М.

Вплив санкцій на фінансування збройних конфліктів росії проти України

Седляківська К.Г.

Роль і значення національно-патріотичного виховання молоді для національної безпеки України

Сіордія Л.З.

Поняття національної безпеки в умовах воєнного стану

Слюсар Є.І.

Суспільна комунікація як невід’ємна складова планування діяльності спортивних громадських організацій

Сохань О.А.

Проблемні аспекти функціонування та розвитку механізмів державного управління системою інформаційно-аналітичного забезпечення сил безпеки України

Споришев К.О.

Лобіювання як інструмент запобігання та протидії безпековим загрозам

Старовойтов Д.Ф.

Поняття лобістської діяльності як основи запобігання корупції

Стельмах А.В., Корчинський В.А.

Міжнародний тероризм як фактор загрози національній безпеці

Степанчук В.О., Супрунова І.В.

Загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану

Струк Н.П.

Анексія Криму і збройна агресія росії проти України як виклик для світового співтовариства

Темненко В.О.

Співпраця України та ОБСЄ у формуванні європейської системи безпеки

Хвіст В.О.

Університети як стратегічна складова національної безпеки в умовах глобальної кіберцивілізації (політико-правовий аспект)

Цимбалюк В.С.

Правовий режим воєнного стану:
проблеми дотримання прав та свобод людини

Актуальність теми військових ризиків для національної безпеки та галузі страхування в Україні

Більчук О.О., Данько В.В.

Воєнні злочини в умовах російсько-української війни

Богатирьов І.Г.

Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері здійснення митної справи в умовах дії правового режиму воєнного стану

Гомолач Д.М.

Обмеження права вільного пересування під час комендантської години: правомірність та проблематичні питання

Грабчук О.В., Маслова І.О.

Встановлення відповідальності за фінансування збройних конфліктів

Грицишен Д.О., Барановська Т.В.

Викрадення українських дітей як один із злочинів країни-агресора

Гусаківська А.В.

Право на життя в умовах збройного конфлікту

Дятел А.О.

Обмеження прав та свобод громадян під час дії воєнного стану

Задорожня Д.С.

Особливості забезпечення права на свободу слова в Україні в умовах правового режиму воєнного стану

Іванова В.Г.

Питання дотримання прав та свобод громадян та верховенство права

Карпунець В.Д., Решетова О.М.

Катування як прояв порушення законів та звичаїв війни

Катеринчук К.В., Грабчук К.

Правове регулювання повноважень публічної влади щодо застосування обмежень прав людини під час дії правового режиму воєнного стану

Коросташова І.М.

Порушення прав людини і громадянина під час воєнного стану в Україні

Крученюк А.В., Павліченко І.М.

Дотримання прав людини під час призупинення трудового договору в умовах воєнного стану

Павліченко І.М., Шиманський В.С.

Новели правового регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення

Пояркова Ю.Д.

Психологічні вимоги до фахівців сфери управління в умовах війни

Ралько І.М.

Фактори, що перешкоджають соціально-психологічній адаптації військовослужбовців

Сильченко К.М.

Дотримання прав та свобод громадян в умовах воєнного стану

Тростенюк Т.М., Мазур М.О.

Використання криміналістичних інновацій для забезпечення прав і свобод громадян

Яремчук В.О.

Міжнародні відносини та політичні студії
в умовах геополітичних загроз

Нарощування обсягів міжнародної донорської допомоги для України

Акименко О.Ю., Холод М.В., Пила А.В.

Сучасні тенденції розвитку адміністративного процесу в контексті європейських стандартів

Анохіна К.В.

Міграційна криза в ЄС: причини і шляхи подолання

Васильєва О.А., Литвинчук О.В.

Міжнародна співпраця України в оборонній галузі в умовах сучасних геополітичних загроз

Войтюк О.С.

Поява і домінування приватних військових та охоронних компаній

Горіленко Д.Ю.

Міжнародні санкції як інструмент забезпечення національної безпеки

Грабчук І.Л.

FATF як суб’єкт протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Грабчук О.В., Білошицька Ю.М.

Американо-китайські відносини за президентства Дональда Трампа (2017-2021 рр.).

Дворніна А.В., Шевчук А.В.

Міграційні процеси: добробут українських мігрантів в умовах війни

Заглада С.В., Литвинчук О.В.

Механізм прийняття рішень у Європейському Союзі

Копець Н.М.

Україна в міжнародних міграційних процесах: динаміка, географія та особливості міграції

Ксендзук В.В., Кусік Н.Б.

Допомога ВПО, постраждалим внаслідок російсько-української війни: виклики для міжнародних організацій

Ксендзук В.В., Трухан А.Р.

Способи уникнення економічних санкцій росією

Ксендзук В.В., Яцківська А.В.

Стратегічні напрями української дипломатії в умовах російсько-української війни

Литвинчук О.В.

Міграційна політика в аспекті проблеми біженців та переселенців

Нестеренко І.А.

Міграція: виклики для України та Республіки Польща

Остап’як В.І.

Іранська ядерна програма як один із викликів міжнародної безпеки

Покотило Ю.О.

Сучасні виклики української дипломатії в умовах північноатлантичної інтеграції

Поліщук О.С., Войтюк О.С.

Національно-державне самовизначення – тривалий історичний процес

Рафальський І.О.

Чорноморські протоки та їхня роль на сучасному етапі

Рачинська Є.В.

Міжнародна технічна допомога оборонному сектору України як запорука подальшого поглиблення євроатлантичного партнерства заради миру

Свірко С.В., Довгалюк В.В., Сидоренко О.П., Білошицька А.М.

Безпека та міграційна політика в Німеччині: тенденції, виклики та шляхи співпраці в європейському контексті

Семенов Г.Ю.

Поняття та структура корпоративної соціальної відповідальності в конфлікті часи

Сивак О.Б., Чемес К.В.

Ісламський чинник у політиці країн ЄС: приклад Франції

Чайка В.В.

Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства

Шаховець М.О.

Події 7 жовтня 2023р. в оцінці ключових міжнародних акторів

Шевчук А.В.

Конкурентоспроможність підприємства на міжнародних ринках

Шилюк К.С.

Міжнародний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

Шурак Н.І., Сокол М.Ю.

Е – резидент як суб’єкт «податкових» інвестицій в Україну

Юрківський О.Й., Власюк Т.О.

Актуальні проблеми національної безпеки в умовах війни,

післявоєнної відбудови та глобальних викликів ХХІ століття

Актуальні проблеми національної безпеки в умовах війни, післявоєнної відбудови та глобальних викликів ХХІ століття

Лопушинський І.П.

Пам’ятки української культури крізь призму творчості Олекси Повстенка

Геча О.А., Мартинюк К.О.

Загрози урбанізованих територій як базис розробки стратегії розвитку та гарантування їх безпеки

Сергієнко Л.В.

Трансформація системи безпеки АТР у контексті російсько-української війни

Шевчук О.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *