Тези ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2024», м. Житомир, 28 – 29 березня 2024 р.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2024

тези ХІV Міжнародної науково-технічної конференції

28 – 29 березня 2024 р.

 

Повний текст

Зміст

 

Секція 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Особливості багатоцільового машинного навчання

Пулеко І.В., Бондаренко Ю.Л., Ревенко В.Б.

Проєктування мікросервісної архітектури для системи управління навчальним процесом

Вакалюк Т.А., Бубенко О.В.

Agile And Scrum: Increasing The Productivity Of Software Development Teams

Moskvin D.V., Vakaliuk T.A.

Математична та програмна модель радіоканалу з сигналами сформованими за стандартом LORA

Нагорнюк О.А.

Огляд методів оцінки текстових анотацій

Фант М.О.

Інтеграція мультиплатформних месенджерів з використанням FastAPI та WebSockets для створення уніфікованої комунікаційної платформи

Каліновський Д.Ю., Чернюк А.М., Савіцький Р.С.

Methods Of Face Comparison In Different Photos Using Computer Vision

Kliuiev I.O, Vakaliuk T.A.

Методи побудови ігор зі сценаріями, що генеруються на базі великих лінгвістичних моделей

Голубенко В.А., Граф М.С.

Чат-бот для розсилання повідомлень

Кушнір Н.О., Лисогор Ю.І., Савчук І.О.

Спрощення процесу створення React Native додатків за допомогою Expo

Кравченко С.М., Пузійчук В.В.

Порівняння яскравого інтерфейсу в іграх

Кравченко С.М., Мандрик О.В.

Веб-додаток для обліку робочого часу працівників університету

Локтікова Т.М., Савчук І.О.

Selection And Justification Of The Choice Of Tools And Hardware Requirements Of Web-Based Information Application

Trotskyi V.V., Vakaliuk T.A.

Необхідність створення веб-сервісу для пошуку роботи в IT-сфері

Гулак І. В., Вакалюк Т.А.

3D-симулятор як інструмент для тестування програмного забезпечення безпілотного повітряного судна

Петросян А.Р.

Ефективність використання принципів SOLID і Patterns при написанні «чистого коду»

Гриб П.Ю., Варганова Д.О., Окунькова О.О.

 

Секція 2. КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА

Аналіз загроз інформаційної безпеки «розумного» будинку

Пулеко І.В., Свінцицька О.М., Чумакевич В.О.

Концепція створення регіонального ситуаційного центру

Бродський Ю.Б., Ковбасюк С.В.

Детектор вторгнень для «розумного» будинку

Пулеко І.В., Іщенко І.А., Свистунович І.В.

Необхідність застосування шифрування в програмах обміну повідомленнями

Герус В.А.

Використання NGINX у домашній мережі для хостингу веб-застосунків та оптимізації серверних функцій

Магурін О.О., Головня О.С.

Стратегія використання технологійi IoT для цифрової трансформації існуючих АС

Матвєєв К.І., Бродський Ю.Б.

Автоматизовані рішення Fortigate для аналізу трафіку та виявлення аномалій у хмарних системах

Хоменко В.Р., Бродський Ю.Б.

Використання стеку програмe Lasticstack для забезпечення функцій моніторингу, аналізу та візуалізації даних в мережі

Кушнір І.В., Фальковський І.Г.

Захист та автоматизація промислових ліній виробництва

Анчис А.О., Бродський Ю.Б.

Технології VPN в інформаційно-комунікаційних мережах

Пекарєв М.Д.

Кібербезпека закладів вищої освіти як необхідний виклик сучасності

Рейнська В.Б.

Осмислення поняття «контейнер» в діахронному зрізі

Лещенко Б.С., Єфіменко А.А.

Securing containerizeden vironments: integrating clamav with kubernetes for intrusion detection and prevention

Лещенко Б.С., Єфіменко А.А.

Забезпечення мобільності та віддаленого доступу користувачів з використанням рішень palo alto global protect

Рудюк Б.М., Єфіменко А.А.

Порівняльний аналіз ZTNA та ZTNA 2.0

Рудюк Б.М., Єфіменко А.А.

SINGLESIGN-ON для Інтернет магазину за допомогою протоколу OPENIDCONNECT

Мурсалов В.Р., Головня О.С.

Моніторинг та виявлення аномалій у Wi-Fi мережах

Боровський О.І.

Розробка месенджеру з можливістю шифрування повідомлень

Пекарєв М.Д.

Backup інфраструктура для малих та середніх підприємств на базі платформи VEEAMBACKUP&REPLICATION

Дехтяр М.С., Головня О.С.

Порівняльний аналіз характеристик сучасних процесорів

Пеньківський В.Я., Шелуха О.О.

Проект системи виявлення атак на основі SNORT в ІТ-інфраструктурі

Ульяніцький М.А., Фальковський І.Г.

Розробка системи моніторингу та аналізу безпеки на основі SIEM платформи GRAYLOG

Ковальчук І.В., Головня О.С.

Система розпізнавання користувачів в соціальних мережах

Сябрук М.О.

Атаки на інформаційну систему їх наслідки та методи протидії

Добровольський Д.В.

 

Секція 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Використання анімації у UI/UX дизайні

Друзь Є.Ю., Кравченко С.М.

Аналіз можливостей інформаційних систем аналізу космічної обстановки

Беспалко І.А., Вандалович В.П., Романчук М.П.

Безпровідна технологія Wi-Fi, WimaхО

Мельничук М.В.

Використання шаблонів UX для початківців

Міськов Д.В., Кравченко С.М.

Ефективне використання графічних редакторів у створенні унікальних елементів корпоративної айдентики

Петришин А.О., Болотіна В.В.

Ігровий інтелект. Технологічний розвиток та вплив на геймінг

Марчук Г.В., Іщук О.Ю.

Інформаційна система ідентифікації функціонального стану дешифрувальника пункту дистанційного пілотування

Пількевич І.А., Мірошніченко С.І., Лобода Р.І.

Квантове програмування мовою Q#: перспективи та застосування

Сапожник Д.О.

Огляд систем проєктного менеджменту

Дешков М.Ю.

Огляд сучасних інструментів для розробки веб-орієнтованих систем управління закладами харчування на базі PHP з використанням фреймворку SYMFONY

Міщук В.С., Марчук Г.В.

Перспективи розвитку технології 5G

Мельничук М.В.

Проєктування архітектури системи управління спільнотами та подіями

Скаковський В.О., Савіцький Р.С.

Прототипування у Figma та анімації

Макуховська Д.А., Шатіло М.Д.

Розвиток інтелектуальних систем генерації дизайну для автоматичного створення логотипів, символів та інших елементів айдентики

Чуприна В.А., Бутик В.В.

Розробка структури інформаційної системи внутрішньої мережі управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Житомирській області

Граф М.С., Райковський В.А.

Роль комп’ютерної графіки у створенні логотипів: техніки, інструменти та тенденції

Керест Н. І., Болотіна В.В.

Роль UX/UI дизайну в розробці мобільних додатків: підходи та методи

Дроздовська А.В., Кравченко С.М.

Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у світі

Ковтун В.В.

Тенденції щодо спрощення ігрових інтерфейсів

Жданюк М.Р., Кравченко С.М.

Часова складність алгоритмів сортування

Марчук  Г.В., Ковальчук  О.М.

Evolution оf ui elements (player inventory) in the Pokemon Game Series

Tykholiz A.O., Sergienko D.О.

Persona: еволюція серії ігор через призму інтерфейсу

Розбицький Р.Е., Кравченко С.М.

UI при розробці гри в пост апокаліптичному жанрі

Олексюк О.С., Кравченко С.М.

 

Секція 4. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ТА БІОМЕДИЦИНІ

Удосконалення процесу передачі та обробки медичних сигналів у телекомунікаційних системах

Сімчук А.Р., Нікітчук Т.М., Марцева Л.А.

Швидкодіючий метод компенсації завад в системах телекомунікацій

Ципоренко В.Г., Ципоренко В.В.

Дослідження радіопередавального пристрою системи охорони з підвищеною завадостійкістю

Ципоренко В.В., Сироткін Є.П.

Генератор холодної плазми для медичного застосування (з комбінованим впливом «плазма+високочастотний струм»)

Іщенко М.Л., Коломієць Р.О., Морозов Д.С.

Вплив кута конусу на вхідний опір дискоконусної антени

Чухов В.В., Манойлов В.П., Корніюк А.В., Каращук Н.М.

Алгоритм вимірювання частотних параметрів низькоорбітальних космічних систем

Фриз С.П., Авсієвич Р.О.

Дослідження коефіцієнтів відбиття від фазованих антенних решіток

Сидорчук О.Л., Залевський В.Й., Ковальчук В.В.

Вдосконалення системи обробки сейсмічної інформації подвійного призначенння

Паплінський О.О., Гринюк А.Ю.

Особливості використання компенсаторів завад із обробкою суми корисного та завадного частотно-модульованих сигналів в системах аналогового зв’язку

Рихальський О. Р., Розгон Н.В.

Застосування оптичних методів вимірювання фізіологічних параметрів для побудови апаратури індивідуального використання

Коренівська О.Л., Бенедицький В.Б., Заяць Д.В.

Дослідження прийому та передачі біомедичних сигналів засобами ІоТ

Нікітчук Т.М., Гулько А.О., Гулько Ю.О.

 

Секція 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Штучний інтелект автоматизує процес контролю відвідування заняття та оцінювання слухача на платформі дистанційного навчання

Венгер С.А.

Стандарти доступності у питанні вивчення когнітивних та інтелектуальних порушень

Савіцький Р.С.

Персоналізоване навчання з використанням штучного інтелекту

Клочко А.О., Прокопенко А. А.

Проблема галюцинацій штучного інтелекту в освітньо-науковій діяльності

Махно Є.П., Шапран О.О.

ІКТ як чинник розвитку професіоналізму викладача в умовах інформаційного суспільства

Марцева Л.А., Марцев О.М.

 

Секція 6. ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів паперу

Лугових О.О., Вовк В.В.

Безконтактний датчик кутового положення опорно-повертального пристрою вузькоспрямованої антени

Горшенін О.Є.

Використання ультразвукових датчиків для вимірювання рівня рідини в інформаційних системах передачі та обробки даних

Іщенко О.С., Подчашинський Ю.П.

Вимірювальна система з трьома каналами для визначення параметрів руху технологічного обладнання

Лугових О.О.

Інформаційно-вимірювальна система визначення механічних параметрів двигунів насосного обладнання

Подчашинський Ю.О., Магалецький Я.В., Чепюк Л.О.

Розрахунок витрати газу, приведеної до стандартних умов у комп’ютеризованій інформаційно-вимірювальній системі

Подчашинський Ю.О., Мазурчук Н.Ю., Омельчук І.А., Чепюк Л.О.

Комп’ютеризована система вимірювання та контролю геометричних параметрів кабельної продукції

Подчашинський Ю.О., Чепюк Л.О., Черниш А.О., Воронова Т.С.

Метрологічне забезпечення калібрувальної лабораторії засобів вимірювання тиску

Подчашинський Ю.О., Омельчук І.А., Чепюк Л.О.

Комп’ютеризована система вимірювання та контролю параметрів водного середовища у акваріумі

Подчашинський Ю.О., Бендюкевич К.В., Чепюк Л.О., Шавурська Л.Й.

Модель детектора для автоматизованого оброблення космічних знімків

Романчук М.П., Наумчак О.М., Федорчук Д.Л., Наумчак Л.М.

 

Секція 7. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ. РОБОТОТЕХНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Перспективи використання роботизованої колісної платформи для сервісних операцій в торгових залах

Богдановський М.В., Нєвєдров М.О.

Автоматизоване детектування та моніторинг переміщення об’єктів на базі БПЛА

Ткачук Д.Ю., Кравчук А.Р., Ткачук А.Г.

Використання штучного інтелекту для розпізнавання образів та систем комп’ютерного зору

Гордійченко О.В.

Технології автоматичного виявлення ворожих цілей

Ткачук А.Г., Безвесільна О.М., Ткачук Д.Ю.

Підвищення точності системи керування вогнем легкої броньованої техніки

Ткачук А.Г., Безвесільна О.М.

Склад та призначення системи керування вогнем легкої броньованої техніки

Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Крижанівська І.В.

Використання EDGE пристроїв для інтеграції та оптимізація промислового обладнання у контексті IIоT

Матвєєв К.І.

Методологія вибору власної частоти коливань гравіметра

Безвесільна О.М., Гриневич М.С.

Проблеми оптики на БПЛА при застосуванні технічного зору

Кравчук А.Р., Ткачук А.Г., Ткачук Д.Ю.

Моніторинг роботи централізованого опалення в режимі реального часу

Ткачук А.Г., Нікітчук Ю.О., Кравчук А.Р.

Щодо технологічної підготовки колаборативних роботизованих виробництв

Кирилович В.А., Кравчук А.Р., Пуховський Є.С.

Прогнозне обслуговування електродвигуна на основі машинного навчання та мікроконтролера STM32

Пулеко І.В., Юсько Ю.М., Юсько М.М.

Тенденції розвитку безпілотних систем та особливості організації дистанційного управління

Фриз С.П., Солопій І.А.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *