СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ: Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (09-10 листопада 2023 року)

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції

9-10 листопада 2023 року

 

Повний текст

Зміст

СЕКЦІЯ 1.

CУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, БІЗНЕСУ ТА МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

Project Team Roles and Features in Successful Erasmus+ Project Management

Polianska A., Tarasiuk H.

Omnichannel Marketing in the Evolution of Marketing

Zhalinska I.V.

Пошукова оптимізація сайту: алгоритми Google

Антоневська А.Р.

Управління ризиками на підприємстві

Антонова Л.В., Цюрпіта Ю.С.

Управління дебіторською заборгованістю підприємства

Бадзюх А.А., Гарбарчук І.О.

Організація маркетингової діяльності підприємства та оцінка її ефективності

Барановська О.Ю.

Цифровізація господарських процесів на підприємстві

Бедер Д.А.

Механізм управління активами підприємства

Береза Н.В.

Управління платоспроможністю підприємства

Бичак А.Р.

HR-менеджмент в умовах воєнного стану

Бірюченко С.Ю.

Процес управління ціновою політикою підприємства

Бобро О.О.

Теоретичні основи економічного механізму управління господарськими витратами підприємства

Богданевич Л.В.

Система управління фінансовими ресурсами підприємства

Бойко В.В.

Особливості системи управління даними – PDM-системи

Бондар Д.С.

Еволюція концепції маркетинг-мікс

Бондар Д.О., Бондар Д.В.

Значення збутової діяльності для забезпечення діяльності підприємства

Бондар З.Ю.

Формування логістичної системи підприємства

Бондарець В.А.

Побудова ефективної системи управління продажами

Бужимська К.О.

Актуальні питання розвитку креативного підприємства в Україні

Булах І.С.

Управління запасами на підприємстві

Бурачек І.В.

Управління виробничими запасами підприємства

Верборчук Н.О., Біляк Т.О.

HR-менеджмент в умовах цифровізації

Виговський В.Г., Цмокалюк А.Ю.

Особливості організації маркетингової діяльності на підприємстві

Вікарчук О.І., Поліщук А.М.

Формування витрат підприємства за горизонтальним і вертикальним розрізом

Вітвіцький О.А.

Тенденції, проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України

Вітер В.А.

Український бізнес під час війни: основні виклики та підходи до адаптації

Войцехівська В.Л., Зарецький В.М.

Формування та оцінка ефективності збутової політики підприємства

Володько О.А.

Наукові підходи щодо формування бізнес-моделі підприємства

Воронков Д.С.

Сутність потенціалу підприємства

Гаврилюк С.А., Станішевський В.Р.

Оптимізація логістичних витрат на підприємстві

Галушкіна І.С., Ревуцька С.А.

Антикризовий менеджмент бізнес-організацій медичної сфери в умовах дестабілізаційних процесів національної економіки

Гарафонова О.І., Бабіч О.О.

Управління розвитком бізнес-організацій: максимізація інтегрованої ефективності

Гарафонова О.І, Онищенко О.С., Ященко І.В.

Сучасні організаційні структури управління

Герасимчук А.І., Ляшенко В.Б.

Формування логістичної системи підприємства

Герніченко П.А.

Складові елементи системи управління кадровою політикою підприємства

Глухенький А.С.

Роль і завдання закупівельної діяльності підприємства

Головенко А.А.

Управління фінансовими результатами суб’єктів господарювання

Гончарук А.Л.

Теоретичні основи раціонального лісокористування

Горбик А.В.

Управління маркетинговою політикою малого підприємства

Д’яченко А.В.

Процес формування бренду підприємства

Далібожак І.С.

Управління капіталом підприємства

Дем’янчук А.М.

Система управління виробничим потенціалом підприємства

Дибенко Б.С.

Механізм ефективної мотивації праці персоналу підприємства

Єфіменко М.Л.

Особливості економічної стійкості у деокупованих регіонах

Жосан Г.В., Гарафонова О.І.

Від «бритви та лез» до «freemium»: трансформації бізнес-моделей в умовах цифровізації

Завалій Т.О., Гончар Р.А.

Процес управління витратами підприємства

Завгородній А.А.

Формування системи антикризового управління діяльністю підприємства

Заведія В.О.

Управління ефективністю бізнесу

Зибалова А.C.

Інструменти антикризового управління

Іваницька А.А., Біляк Т.О.

Управління нематеріальними активами підприємства

Ігнатюк О.А., Біляк Т.О.

Процес розробки стратегії розвитку підприємства

Кадигроб А.І.

Управління рекламною діяльністю підприємства

Калита В.М.

Забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємства

Камлук С.В.

Управління зовнішньо-економічною діяльністю підприємства

Карпінський М.Г.

Використання штучного інтелекту в контент-маркетингу

Кірюшкін О.В.

Процес управління оборотними активами підприємства

Коваленко А.І.

Забезпечення ефективного функціонування систем управління якістю на підприємстві

Ковалишин А.В.

Підходи до розуміння системи управління ефективністю підприємств

Концевич Д.О.

Формування конкурентних переваг підприємства

Коротенко О.М.

Організація процесу формування корпоративного іміджу організації

Корпусенко В.П.

Управління мотивацією в системі менеджменту підприємства

Костюков Р.А.

Вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємства

Кузьмінський М.О.

Використання маркетингових інтернет-технологій у малому бізнесі

Кулак Є.І.

Етапи стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Куліш Д.В.

Функції інноваційного менеджменту на підприємстві

Літвінов М.В.

Обгрунтування концепції «Total Quality Management»

Майданович В.В.

Формування логістичної системи підприємства

Макєєв П.А.

Ефективне управління діловою репутацією як складова комунікаційної стратегії підприємства

Мартиненко О.М.

Поведінка споживача у сучасному цифровому середовищі: фактори впливу та виклики війни

Марчук Н.Я.

Механізм управління прибутком підприємства

Матусевич Л.В.

Практичні засади підвищення ефективності управління трудовим потенціалом закладів охорони здоров’я

Матущак Н.В., Вігура В.О.

Управління фінансовим потенціалом підприємства

Мельник О.В.

Сучасні підходи до управління капіталом підприємства

Мельник Ю.В.

Організація мотивації топ-менеджменту підприємства

Мудрик Д.М.

Сутність орендної діяльності підприємства

Намонюк В.П., Біляк Т.О.

Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

Насальський М.С.

Мотивація у волонтерській діяльності

Нікітчин В.І.

Обґрунтування заходів з підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства

Носкова Є.К.

Бренд менеджмент, як невід’ємна частина просування сучасного бізнесу

Орел К.С.

Підходи до визначення сутності ефективності діяльності підприємства

Орлик А.Р.

Обліковий вимір формування витрат на онбординг в системі HR-менеджменту: основні складові та напрями оптимізації

Остапчук Т.П.

Управління розвитком готельно-ресторанного бізнесу в контексті Jobs To Be Done (JTBD)

П’янков В.С., Тарасюк Г.М.

Особливості вимірювання ефективності бренду

Пащенко О.П.

Сутність операційного менеджменту

Пшевлоцька О.В.

Механізм управління фінансовим потенціалом підприємства

Пшевлоцький В.В.

Техніко-економічні особливості діяльності підприємства муніципального енергетичного господарства

Пшевлоцький О.Й.

Управління оборотними активами підприємства

Рачук І.О.

Управління корпоративною соціальною відповідальністю

Ревчук М.Є.

Бренд-менеджмент в управлінні політикою просування підприємства

Решетнік В.І.

Чинники впливу на ефективність виробничого потенціалу підприємства

Савіцький Б.С.

Особливості іміджу підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища

Савранська А.В.

Реалізація контролінгу в управлінні персоналом підприємства

Савчук О.С.

Ефективне управління мотивацією – ключ до успіху підприємства

Світлишин І.І., Павлюк Т.І.

Управління конкурентними перевагами підприємства

Семенович С.Ю., Трубій М.В.

Механізм управління стійким фінансовим станом підприємства

Семенчук М.А.

Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства

Сивченко О.О.

Формування збутової стратегії підприємства

Ситарук О.В.

Механізм забезпечення ефективності господарської діяльності підприємства

Слідзевська Т.С.

Інструменти підтримки розвитку бізнесу в період воєнного стану в Україні

Сотник А.А.

Маркетингові стратегії розвитку на підприємстві

Степанчук А.Ф.

Переваги Scrum і Agile в управлінні бізнесом

Степурко А.О.

Управління змінами, штучний інтелект та майбутні компетенції

Тарасюк О.В.

Найбільш розповсюджені види бізнес-моделей сучасності

Ткачук Г.Ю.

Підприємницький потенціал територіальних громад

Цаль-Цалко Ю.С.

Управління конфліктами в організації

Царук І.М., Гурська Д.А.

Технології управління бізнес-процесами підприємства

Цицик А.І.

Процес формування та розвитку бренду роботодавця на підприємстві

Чернобровая К.С.

Сучасна концепція управління закупівельною логістикою на підприємстві

Чернобровий Р.В.

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства

Чупира О.В.

Напрями оптимізації використання фінансових ресурсів підприємства

Шавлович В.В.

Критерії стратегічного розвитку інфраструктури залізничного транспорту в екстремальних умовах війни

Шарук Т.М.

Прокладання шляху клієнта у створенні конкурентних переваг бренду

Шахрай В.Ю.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства

Юрківська Л.Й., Порайко І.В.

Удосконалення процесу стратегічного управління підприємством

Юшкевич О.О., Лозінський Л.В.

Застосування аналітики в інтернет-технологіях розвитку бізнесу підприємств

Юшкевич О.О., Нінашова Д.В.

Процес управління рекламною діяльністю підприємства

Юшкевич О.О., Сушко Р.І.

Перспективи інноваційного стратегування в контексті розвитку українського бізнесу

Янковой Р.В.

Вплив війни на ресурсний потенціал підприємств

Янчук С.С.

Проблеми під час впровадження системи управління логістичною діяльністю на підприємстві

Ященко А.О.

СЕКЦІЯ 2.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

The investment potential of Ukraine

Pshevlotskyi V., Bogoyavlenska Yu.

Impact of artificial intelligence on finance in Ukraine

Zelenina Ju.

Email-маркетинг як інструмент цифрового брендингу

Андрусік О.В.

Новітні форми мотивації персоналу

Атаманюк О.О.

Діагностика конкурентного середовища підприємства

Білоус С.Р.

Вплив війни на ринок праці в Україні

Бойко Л.С.

Тенденції розвитку міжнародної електронної торгівлі на світових маркетплейсах

Бондар О.С.

Хмарні сервіси в управлінні підприємством

Водянова Л.В.

Джерела інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання в Україні

Драган А.О., Радчук М.С.

Забезпечення можливостей збереження природної основи сталого розвитку суспільства

Калініченко З.Д.

Застосування штучного інтелекту у бізнес-аналітиці

Карпчук А.О.

Криптовалюти та їх вплив на економіку

Ковальчук В.М.

Зміст та особливості використання засобів SMM для просування бізнесу

Койда А.В.

Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства

Корецька К.М.

Цифровий брендинг підприємства

Кулак Є.О.

Розвиток корпоративної культури в умовах віддаленої зайнятості

Лещенко М.В.

Основні напрямки матеріально-технічного забезпечення банку в умовах цифрової трансформації

Максименко В.В.

Економічний розвиток в умовах цифровізації економіки та суспільства

Матвієнко В.Ю.

Вітчизняний бізнес в умовах повномасштабного вторгнення: виклики та можливості

Мельник Т.Ю.

Імпакт-інвестування в умовах повоєнної відбудови економіки України

Мікрюкова А.О., Похільченко К.Л.

Пріоритетні напрями інноваційного розвитку України

Музичук К.В.

Напрямки оцінювання майнового стану комунальних підприємств

Петрук А.Б.

Управління ризиками господарської діяльності підприємства

Рудніченко О.О.

Роль технологій у підвищенні продуктивності праці в умовах цифрової трансформації

Саркісян Норайр

Роль криптовалюти в умовах викликів цифрової економіки

Сич І.С.

Формування корпоративної культури в умовах віддаленої зайнятості

Строков О.В.

Формування персоналу організації: ключові стратегії для усунення нестачі кадрів

Талько А.Р.

Інвестиційний потенціал антикризового управління національною економікою: теоретичний аспект

Тарчинець О.С.

Корпоративна культура як фактор розвитку підприємства

Тимошик Я.А.

Підвищення продуктивності праці в умовах цифровізації економіки

Ткаченко Д.Є.

Застосування цифрових технологій в управлінні підприємством

Ткачук В.О., Сахневич В.І.

Обробка персональних даних співробітників підприємства в мережі блокчейн

Ткачук В.О., Грибушин Б.М.

HR-бренд як чинник ефективної діяльності підприємства

Трохимчук І.Ю.

Лідерство у стратегічному управлінні діджиталізацією підприємства: підходи та вплив

Урбанський М.В.

Персоналізований маркетинг у цифровому середовищі: тенденції та впровадження

Фаріон М.О.

Роль сталого розвитку у подоланні наслідків війни та відновленні регіонів України

Хвостенко В.В.

Компенсаційний пакет в системі мотивації персоналу

Хоменко А.О.

Цифрові технології як фактор переходу до сервісноорієнтовної бізнес-моделі

Шаров В.В.

СЕКЦІЯ 3.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ

Theoretical aspects of budgeting as an integral part of managerial accounting

Ludmila Grabarovschi, Ghenadie Bejan

Financial-accounting reporting of non-commercial organizations in the Republic of Moldova: problems and solutions

Nederita A.D.

Нормативне регулювання запасів в бухгалтерському обліку

Алексійчук В.

Місце системи внутрішнього аудиту в структурі управління підприємством

Баранов С.

Сучасний вплив цифровізації на бухгалтерський облік

Березівська М.Г.

Розвиток обліку в умовах діджиталізації

Бойченко М.С.

Напрями аналізу митних ризиків: організаційні засади

Вигівська І.М., Коротченко С.-М. П. 

Митний пост-аудит в умовах воєнного стану

Вигівська І.М., Панійван К.Є.

Аналітичне забезпечення діяльності фінтех компаній

Воронцов М.О.

Зміна компетенцій бухгалтерів під час війни в Україні

Гаврилів Ю.Т.

Нова комп’ютеризована транзитна система (New Computerized Transit System – NCTS) в митній справі

Герасимчук О.С. 

Характеристика внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості

Гоманюк О.

Особливості проведення внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями та замовниками

Грушко Є.

Митні платежі в бюджеті України

Гуліцький О.М. 

BIG DATA в управлінському обліку

Денисюк О.М.

Організаційні аспекти контролінгу на підприємстві

Дикий І.О.

Цифрові інструменти обліку наявності та руху виробничих запасів

Димянчук В.А.

Професійна етика бухгалтера

Дорошенко О.А.

Митна експертиза в системі митного контролю

Думич О.А. 

Систематизація переваг та недоліків бухгалтерського аутсорсингу

Жуковська А.В.

Особливості митного оформлення медичного обладнання

Захаров Д.М., Красуцький О.О.

Ефективне управління ризиками при впровадженні концепції відповідального управління ланцюгами постачань

Козир В.І., Жиглей І.В.

Завдання та приципи роботи державної аудиторської служби України

Копитко В.

Організація обліку в неприбуткових організаціях

Лабунська В.О., Чижевська Л.В.

Сценарний аналіз як метод дослідження наслідків реалізації облікової політики підприємства

Лайчук С.М., Ткаченко Я.В.

Визначення сутності біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку

Леус Д.

Застосування блокчейн технології в бухгалтерському обліку

Лобанчикова Н.

Зміни в системі оподаткування під час війни: соціальна відповідальність держави

Майковець Д.О.

Трейдерство, як один із методів подолання економічних кризових ситуацій в агробізнесі

Макуха Ю.М.

Вплив діджиталізації на організацію внутрішнього контролю

Мислива Т.М.

Класифікація аудиту маркетингової діяльності підприємства

Морозова О.

Поняття фіктивних господарських операцій як обєктів бухгалтерського обліку

Нагірняк М.Ф.

Митні платежі як джерело формування державного бюджету

Назаренко Т.П., Федорова О.С.

Внутрішній аудит у системі управління підприємством

Наумець М.І.

Особливості визнання державних грантів агропідприємств

Осіпчук Д.С., Чижевська Л.В.

Облікова політика при формуванні платіжних активів на підприємстві

Панічук О.В.

Нормативне регулювання митної статистики в зарубіжних країнах: порівняльний аспект

Поліщук І.Р., Буланова А.О.

Особливості ведення митної статистики в Україні за часів від Київської Русі до Козацької держави

Поліщук І.Р., Когут К.С.

Фінансова звітність як основне інформаційне джерело про еконмічну активнсть банківської установи

Попік А.В.

Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління витратами будівельних підприємств

Прокопчук Н.В.

Фінансово-господарський контроль: сутність та значення

Сакун О.С.

Сутність та роль екологічного податку: досвід Європейського союзу

Селецька Д.О., Дятко О.В.

Амортизаційна відрахування як оборотні кошти

Старцева Д.С.

Маркетингова діяльність підприємства: облікові аспекти

Талько А.С.

Облік та оподаткування соціальних інвестицій: чи є це на часі?

Тарасевич Г.П., Жиглей І.В.

Міжнародні стандарти сталого розвитку: роль у гармонізації звітності зі сталого розвитку

Танасієва М.М., Замула І.В.

Здійснення експортно-імпортних операцій в умовах воєнного стану

Терпяк П.Ю.

Значення банківського маркетингу для залучення та утримання клієнтів

Устименко І.

Визначення проблем управління соціальним капіталом як фактора економічного розвитку

Шнир І.

Організація і методика управлінського обліку на великих підприємствах

Шумська А.Р.

СЕКЦІЯ 4.

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Удосконалення управління капіталом банківських установ

Ващенко М.І.

Види державної фінансової допомоги суб’єктам малого та середнього бізнесу

Виговська Н.Г., Цисар О.В.

Страховий ринок України в умовах російської агресії

Галатюк К.О.

Особливості провадження маркетингової політики в банках

Гладищук Я.А.

Проблеми забезпечення фінансової стійкості банків під час війни

Голубенко О.В.

Методи оцінки рівня ризиків у процесі управління підприємством

Гусейнова І.Р.

Методи оцінки фінансового стану підприємств в Україні

Дворський М.О., Дем’янчук М.В.

Еволюція європейських стандартів платоспроможності страховика

Демчук М.А.

Удосконалення карткових платіжних систем в Україні

Дячук В.В.

Класифікація дебіторської заборгованості для потреб управління

Каліщук Д.О.

Роль інноваційних стратегій у розвитку фінансового потенціалу підприємства

Когут В.В.

Шляхи удосконалення управління капіталом страхової компанії

Кононко Р.В.

Аналіз резервів збільшення прибутку підприємства

Марценюк А.В.

Ризики похідних фінансових інструментів у банківській діяльності

Новак О.С.

Банківська безпека: оцінка наукових підходів

Попов О.Г.

Аналіз ймовірності банкрутства ІТ компанії (на прикладі ТОВ «Аквелон Україна»)

Прудніков Є.О.

Проблеми управління кредитним портфелем банку під час війни

Радзіхівська Д.В.

Основні проблеми оцінки необоротних активів при їх вибутті з підприємства

Розумєй І.О.

Аналіз діяльності фінтех компаній в Україні (на прикладі ТОВ «Фінтех Бенд»)

Синельников В.Ф.

Вплив війни на безготівкові операції українців

Слюсар Є.В.

Прогноз розвитку страхового ринку України

Смолінський Д.А.

Моделювання впливу фінансового стану на прибутковість ТОВ «Епам Системз»

Трохімець С.В.

Роль капітальних інвестицій у забезпеченні інвестиційної безпеки держави

Хвіст В.В.

Теоретичний аспект фінансового забезпечення діяльності підприємств

Хицюк Є.О.

Удосконалення управління залученими та запозиченими ресурсами банку

Юзефович М.А.

СЕКЦІЯ 5.

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Проблеми формування механізмів публічного антикризового управління територіями

Бичков С.В.

Удосконалення податкових важелів розвитку банківської діяльності в Україні

Біньковський І.І.

Тенденції формування та виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану

Буднік О.О., Литвинчук І.В.

Сучасний стан функціонування бюджетної системи України

Годлюк Т.О.

Удосконалення інноваційних механізмів розвитку страхового ринку

Гоманюк О.М.

Структура надходжень екологічного податку до бюджетів

Гоцька А.В.

Сучасні реалії розвитку цифрових фінансових технологій

Довгалюк В.В., Головенко С.В.

Сучасний стан основних засобів вітчизняних підприємств та шляхи їх оновлення

Дячек С.М., Петренко М.П.

Сутність фінансового забезпечення будівельної галузі

Іванисько Н.М.

Ціноутворення на ринку цінних паперів України

Іванюк К.А.

Огляд виконання доходної та видаткової частин державного бюджету за 2020-2022 роки

Кимарський Д.О.

Роль місцевих бюджетів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування

Король Д.В.

Перспективи розвитку фондового ринку України

Кравченко І.П.

Вдосконалення податкових відносин для підвищення ефективності господарської діяльності

Куліш О.С.

Тенденції розвитку валютного ринку України

Кучерчук  М.О.

Державні фінанси при державно-приватному партнерстві

Левченко А.О.

Поняття самодостатньості територіальних громад та джерела її формування

Мороз Ю.Ю.

Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні

Ничипорчук В.В.

Сучасний стан та проблеми підприємств переробної промисловості

Осіпчук А.В.

Фінансове забезпечення територіальних громад

Павлова Н.О.

Напрями удосконалення бюджетного контролю

Петраківська С.М., Литвинчук І.В.

Боргова безпека держави

Підкаура В.С.

Проблеми та перспективи спеціальних режимів оподаткування: кейс Дія.City

Полчанов А.Ю., Полчанов О.Ю.

Державна політика зміцнення економічної безпеки ЄС

Попович Р.І.

Методи управління проблемними кредитами комерційних банків

Руковіцина Н.Є.

Удосконалення фінансів бюджетних установ

Садова К.А., Литвинчук І.В.

Механізми розвитку фондового ринку в Україні

Семчук М.В.

Економічна сутність видатків на соціальну сферу

Складанюк М.С., Литвинчук І.В.

Системна модель фінансового механізму розвитку територіальних громад

Сорока В.А.

Проблеми теорії та практики публічної политики зменшення ймовірності соціальних конфліктів

Стаднійчук Р.В.

Роль держави у фінансовому стимулюванні розвитку малого бізнесу

Старовойтов Д.Г.

Управління податковими реформами як засіб удосконалення податкової політики держави

Талько М.М., Литвинчук І.В.

Оцінка та сучасний стан обслуговування бюджетів органами Державної казначейської служби України

Тімкова І.С.

Реалізація запобіжних заходів корпораціями

Шуляр А.О.

Сучасні умови здійснення банківського нагляду з боку Національного банку України

Юрчук В.Д.

СЕКЦІЯ 6.

ТУРИСТИЧНИЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Реалії подієвого туризму в Україні

Артемчук О.О., Ярмолюк Д.І.

Діджиталізація туристичної галузі: трансформація туристичного досвіду

Астахов В.С., Ярмолюк Д.І.

Смакова спадщина Закарпаття: міфи, легенди та сироварні екотуризму

Бахуринська Н.В., Каленська В.П.

Переваги використання крафтових сирів в закладах індустрії гостинності

Бахуринська Н.В., Чагайда А.О.

Актуальність науково-пізнавального туризму для сучасного суспільства

Бовсунівська Ю.І., Ярмолюк Д.І.

Головні тревел-технологічні тренди в туризмі у 2023 році

Богач Н.В., Ярмолюк Д.І.

Перспективи розвитку екстремального туризму в Україні

Власюк С.О., Ярмолюк Д.І.

Маркетинг в готельній індустрії

Волинчук О.В.

Класифікація туризму

Волощук В.Л., Ярмолюк Д.І.

Сутність та зміст поняття «освітній туризм»

Голик А.В., Карпенко Ю.В.

Вплив військових дій на туристичну галузь та можливі темпи відновлення

Горшкова Л.О.

Національні екокультурні традиції як концепція розвитку закладів ресторанного господарства

Горшкова Л.О.

Державне регулювання в галузі туризму

Горшкова Л.О., Георгієвська А.М. 

Зимовий туризм: досвід країн ЄС

Григорук І.О.

Освітній туризм

Гунько Д.В. Ярмолюк Д.І.

Післявоєнне відновлення туризму в Україні

Дроботько К.О., Климчук А.О.

Розвиток велосипедного туризму в Україні

Дубовенко Н.О., Ярмолюк Д.І.

Кластерні ініціативи активізації зеленого туризму

Іващенко А.В.

Гастрономічний туризм: інноваційні концепції та напрями розвитку

Іщенко І.Ю.

Зелений туризм як фактор диверсифікації територіального розвитку

Климчук А.О.

Тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні в період воєнного стану

Климчук А.О.

Природно-ресурсні активи як чинник розвитку індустрії гостинності регіону

Клиновий Д.В., Петровська І.О. 

Теоретичні аспекти дослідження молодіжного туризму

Кондратенко Р.С., Ярмолюк Д.І.

Перспективи розвитку винного туризму в Україні

Костьов’ят А.П., Чагайда А.О.

Діловий туризм та його особливості

Котерняк Г.О., Ярмолюк Д.І.

Виклики та можливості розвитку зрівноваженого туризму в сучасних умовах

Кравчук Н.І.

Становлення та розвиток спортивного туризму

Кучерук Д.Ю., Ярмолюк Д.І.

Проблематика впровадження концепції сталого розвитку у готельно-ресторанній індустрії

Кушнір Л.С.

Стратегічні перспективи розвитку сільського зеленого туризму

Левицька І.В.

Організація національно-патріотичного виховання молоді в системі туризму

Логвин М.М., Логвин Д.М.

«Хегевальд»: реалії та перспективи

Любченко В.В.

Історія розвитку сфери гостинності в Україні

Майстренко В.О.

Еко-інновації в індустрії гостинності

Мельник В.В., Чагайда А.О.

Перспективи розвитку сільського туризму

Муляр Л.С., Ярмолюк Д.І.

Вплив виноробства на розвиток індустрії гостинності

Новіцька С.О., Чагайда А.О.

Зростання кількості ультраобробленої їжі в раціоні харчування людини

Осадчук А.М., Чагайда А.О.

Перспективи розвитку екстремального туризму в Україні

Осипчук М.О., Ярмолюк Д.І.

Реалії вітчизняного туризму в умовах війни

Панасюк Д.С., Ярмолюк Д.І.

Активний туризм в Україні

Пархомчук А.А., Ярмолюк Д.І.

Зелений туризм в Україні

Петренко Д.П., Ярмолюк Д.І.

Тенденції розвитку крафтового пивоваріння

Пікуль Є.О., Чагайда А.О.

Культура мови в готельному бізнесі

Плєшко Т.Т., Ярмолюк Д.І.

Гірський похід, як актуальний туристичний маршрут

Подік Т.Ф., Ярмолюк Д.І.

Кав’ярні третьої хвилі як сучасний тренд ресторанного бізнесу

Постова В.В.

Вплив глемпінгу на розвиток екотуризму в Україні

Приболовець О.О., Чагайда А.О.

Дослідження впливу кави на організм людини

Присяжнюк С.О., Тарасюк Г.М. 

Готелі: складова інфраструктури туристичної діяльності

Стоцька Н.В.

Особливості функціонування гірськолижних курортів Карпатського регіону

Стужук О.О., Іващенко А.В.

Діловий туризм: сутність, проблеми, перспективи

Федорчук В.В, Ярмолюк Д.І.

Розвиток сирного туризму (на прикладі Закарпатської області)

Ходоровська М.С., Ярмолюк Д.І.

Вплив соціальних мереж на індустрію гостинності

Хорєв О.В., Ярмолюк Д.І.

Особливості засвоєння синтезованих вітамінів в організмі людини

Чебикіна В.В., Чагайда А.О.

Стан та можливості сільського зеленого туризму в Україні

Чепель А.В.

Культурний туризм як аспект сучасного суспільства

Шкабара М.О., Ярмолюк Д.І.

Лікувальний туризм: організація лікувального туризму, санаторно-курортні заклади

Шокур А.М., Ярмолюк Д.І.

Сімейний туризм як форма дозвіллєвої діяльності

Шомко Б.Ю. , Ярмолюк Д.І.

Проблеми та перспективи розвитку туризму в умовах війни

Шпак А.В., Ярмолюк Д.І.

Відновлення готельно-ресторанного бізнесу під час війни

Шумовський В.В.

Туризм катастроф як вид культурного туризму

Яремчук Н.В., Ярмолюк Д.І.

Системи харчування в готелях

Ястрембович О.А., Ярмолюк Д.І.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *